5.1.2018 / Gösterim Sayısı : 790

KKYDP Bireysel Sulama Sistemleri Uygulama Rehberi

Bakanlığımızca sulama yatırımlarını içeren modern basınçlı bireysel sulama tesisleri ve makine ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48) 7 Aralık 2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğe göre program 01.01.2018 ile 31.12.2020 yıllarını kapsamaktadır. Başvurular 01 Ocak 2018 itibariyle kabul edilecek olup başvuru süresi 60 gün olacaktır.

Program kapsamında uygun olan yatırım konuları,

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması. olarak belirlenmiş olup İlimiz üreticileri ve tüzel kişilikler tarafından başvuru yapılarak, %50 hibeden yararlanabileceklerdir. Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler KKYDP Bireysel Sulama Sistemleri Uygulama Rehberinin 2018/1 sürümünde yayınlanmıştır. Başvurular İl Müdürlüğümüze şahsen elden teslim edilecektir.


''