Çayır, Mera ve Yem Bitkileri

Şube Müdürü

Kutfettin DEPER


Doğum Yeri ve Tarihi :  Erzurum / Horosan 1966

Medeni Hali               :  Evli 3 Çocuk Babası 


EĞİTİM

 * Bulgurlu Köyü İlk Okulu (1977)
* Bulgurlu Köyü Ortaokulu (1980)
* Erzurum Cumhuriyet Lisesi (1984)
* Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonımisi Bölümü (1989)

GÖREVLER

* 1993-2001 Erzurum Horasan Öğretmen ve Okul Müdürü V.  
* 2001-2005 Ordu Tarım İl Müdürlüğü Mesudiye İlçe Tarım Müdürlüğü (İlçe Müdür V.)
* 2005-2006 Ordu Kabadüz İlçe Tarım Müdürlüğü (Mühendis)  
* 2006-2010 Ordu Gülyalı İlçe Tarım Müdürlüğü (İlçe Müdür V.)
* 2010-2011 Balıkesir Balya İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü(İlçe Müdür V.) 
* 2011-2013 Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü V.)
* 2014-2015 Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (Mühendis)
* 2016- ~   Balıkesir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (Çayır, Mera ve Yem Bitkileri  Şube Müdürlüğü)

​Şube Telefon Numarası: (0266) 246 26 70

Dahili                            : 1100​

Şube Personeli

​Güncelleniyor...

Şube Görevleri

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 1. Çayır, mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait otlak ve çayırların tespit, tahdit ve tahsisi ile ilgili programlar hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmalarını sağlamak,
 2. Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya mülkiyetinde bulunan çayır ve meraların geliştirilmesi amacıyla imar, ıslah ve ihya tedbirlerini almak, mevzuata uygun kullanımını temin etmek için gerekli program ve projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
 3. Ekolojisi uygun olan bölgelerde ve marjinal alanlarda yapay mera kurulması için projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
 4. Uygulanan ve uygulanacak olan projelerin personel, bütçe ve kredi ihtiyaçlarını tespit etmek, karşılanması için programlar hazırlamak, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 5. 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak,
 6. 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulacak tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine ilişkin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülecek çalışmalara katkı sağlamak,
 7. İl genelinde, çayır ve mera ve yem bitkileri ile ilgili kurulan bilgi sistemlerine veri sağlamak,
 8. Ülke hayvancılığının ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bununla ilgili yurtiçi ve yurtdışı projeler hazırlamak ve hazırlatmak, uygulamasını sağlamak, silaj yapımının yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak,
 9. Kaba yem açığının kapatılabilmesi amacı ile verilen yem bitkileri desteklemelerine ilişkin teklifler geliştirmek takip etmek ve destekleme faaliyetlerini yürütmek,
 10. Ekolojisi uygun olan bölgelerde ve marjinal alanlarda çok yıllık yem bitkileri üretiminin artırılması ve yapay çayır mera tesislerinin kurulması için projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, bununla ilgili teşvik tedbirlerini almak ve uygulatmak,
 11. Sulu ve kuru tarım alanlarında yem bitkileri ve ot ve üretimini geliştirmek için gerekli projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
 12. Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki yem bitkileri ürünlerinde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artıcı çalışmalar yapmak,
 13. Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il için üretimi uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, yem bitkileri üretim desenlerini belirlemek,
 14. Yem bitkileri üretiminde ürün kaybını en aza indirecek önleyici işlemlerde bulunmak,
 15. İl genelinde yem bitkisi ekiliş alanları, kaba yem üretim miktarı, silaj üretim miktarı, yem bitkileri ekiliş maliyetleri gibi konularda istatistiki bilgileri derlemek, 
 16. İl genelinde ekilişi ve satışı yapılan yem bitkilerinin satış fiyatlarının takibini yapmak
 17. Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


Şube Arşivi

Güncelleniyor...

''