Faaliyet Raporu

  BALIKESİR İLİNDE TARIM VE HAYVANCILIK
 
2016 YILI TÜİK VERİLERİNE GÖRE BALIKESİR İLİNDE ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER
Yem Bitkileri ve Yeşil Ot Üretiminde
Buğday (Yeşil ot), Çavdar(Yeşil ot), Tritikale (Yeşil ot) Türkiye'de
1.Sırada
Arpa (Yeşil ot),Yulaf (Yeşil ot) , Bakla(Hayvan yemi ve Yemeklik), Fiğ (Macar Yeşil ot), Sorgum( Yeşil ot) Türkiye'de
2.Sırada
Mısır (Hasıl) ve Mısır (Silajlık), Bezelye Yemlik (Yeşil ot),   Arpa (Yeşil Ot) Türkiye'de  
 3. Sırada
 
Yem Şalgamı, Fiğ (Adi Yeşil ot)
4.Sırada
 
Tahıl ve Diğer Bitkisel Ürünlerde
Çeltik Türkiye'de
3.Sırada
Çavdar, Kolza (Kanola) Türkiye'de
4.Sırada
 
Sebze Ürünlerinde
Maydanoz ve Kuşkonmaz Türkiye'de
2.Sırada
Bamya, Bakla(Taze) Kırmızı Pancar ve Dereotu, Biber (Çarliston) Türkiye'de
3.Sırada
Hıyar (Turşuluk), Domates(Salçalık), Turp (Bayır), Turp (Beyaz), Bezelye, Patlıcan Türkiye'de
4.Sırada
 
Meyve İçecek
ve
Baharat Bitkilerinde
Süpürge otu Türkiye'de
2.Sırada
Zeytin (Yağlık) Türkiye'de
4.Sırada
Kızılcık Türkiye'de
5.Sırada
Zeytin (Sofralık) Türkiye'de
6.Sırada
 
Büyükbaş Hayvanlarda
Sığır(Kültür) hayvan sayısı ve Süt Üretiminde Türkiye'de
3.Sırada
B.Baş Hayvan sayısı ve B.Baş Süt Üretiminde Türkiye'de
4.Sırada
 
Küçükbaş Hayvanlarda
Koyun (Merinos) hayvan sayısı ve Süt üretiminde Türkiye'de
4. Sırada
 
Kümes Hayvanlarında
Ördek Sayısında Türkiye'de
1.Sırada
Et Tavuğu sayısında, Kümes hayvanı (Toplam) sayısında Türkiye'de
3.Sırada
Yumurta Tavuğu Sayısında Türkiye'de
4.Sırada
Hindi Sayısında Türkiye'de
7.Sırada
 
Deve Varlığı
 
Deve sayısında Türkiye'de
8.Sırada
 
Arıcılık
Bal Üretiminde Türkiye'de
 6. Sırada
Bal Kovanı sayısında Türkiye'de
10.Sırada
 
BALIKESİR İLİ ARAZİ VARLIĞI
Balıkesir yüzölçümü; (Göller Dâhil) 1.447.300 hektar olup, bunun 413.256 hektarı tarım alanı, 81.751 hektarı çayır mera alanı, 649.115 hektarı orman alanı ve 303.178 hektarı tarım dışı arazi olarak kullanılmaktadır.
Arazi Dağılımı
Alanı (hektar)
Toplam yüzölçümüne
Oranı (%)
Tarım Alanı
413.256
28,55
Çayır-Mera Alanı
81.751
5,65
Orman Alanı
649.115
44,85
Tarım Dışı Arazi
303.178
20,95
TOPLAM
1.447.300
100
* Yukarıdaki veriler TÜİK rakamlarıdır.(Çayır-Mera verileri İl Müdürlüğü verileridir.)
Ülke Geneli Arazi Varlığı
 
Tarım Alanı(ha)
Çayır-Mera Alanı(ha)
Orman Alanı(ha)
Türkiye
23.762.572
14.617.000
22.343.000
Balıkesir
413.256
81.751
649.115
Türkiye'ye Oranı %
      1,74
0,56
2,91
 
* Tablodaki bilgiler TÜİK verileridir.(Balıkesir Orman Alanı İl Müdürlüğü verisidir.)
 TARIM ARAZİSİ DAĞILIMI
İlimiz tarım arazileri içerinde en geniş alanı 291.400 hektar ile tarla alanları oluşturmakta olup,  bunu 81.868 hektar ile zeytinlik alanlar takip etmektedir.
Balıkesir İli Tarım Arazisi Dağılımı
Arazi Dağılımı
Alanı  (hektar)
Toplam Tarım Arazisine Oranı (%)
Tarla Arazisi
291.400
70,52
Zeytinlik
81.868
19,81
Sebze Arazisi
27.688
6,70
Meyvelik-dutluk
10.259
2,48
Bağ arazisi
1.991
0,48
Süs Bitkileri
50
0,01
GENEL TOPLAM
413.256
100
 
* Tablodaki bilgiler TÜİK verileridir.
TARIM ARAZİLERİNİN SULAMA DURUMU
Balıkesir ili 413.256 hektar tarım alanının 132.087 hektarlık bölümü sulanmaktadır.
Arazinin Adı
Alanı   (Ha)
Sulanan Tarım Arazisi
132.087
Sulanmayan Tarım Arazisi
281.169
Toplam Tarım Alanı
413.256
TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ
2016Yılı TÜİK verilerine göre; İlimizde yetiştirilen ve ekonomik öneme sahip Tarla Bitkilerinin başında (üretime göre), 1.322.946 ton üretim ile Silajlık Mısırgelmektedir. Bunu 365.533 ton ile Buğday (Diğer), 113.121 ton ile çeltik, 46.565 ton ile Arpa (Diğer) ve 38.606 ton üretim ile Çavdar (Dane) izlemektedir.
ÖNEMLİ TARLA ÜRÜNLERİ VERİLERİ
Ürünler
TÜİK VERİLERİ
2016
Ekilen Alan
 (da)
Üretim
(ton)
Verim
 (kg/da)
Slajlık Mısır
265.698
1.322.946
4.979
Buğday (Diğer)
1.222.206
365.533
299
Çeltik
149.921
113.121
755
Arpa (Diğer)
142.193
41.262
290
Çavdar (Dane)
95.140
24.597
259
 
* Tablodaki bilgiler TÜİK verileridir.
SEBZE ÜRETİMİ2016 Yılı TÜİK verilerine göre; İlimizde yetiştirilen ve ekonomik önem arz eden sebzelerin başında 470.363 ton üretim ile Domates, 75.811 ton üretim ile Karpuz, 80.441 ton üretim ile Kavun, 66.296 ton üretim ile Biber (Dolmalık-Salçalık-Sivri) ve 41.349 ton üretimi ile Patlıcan gelmektedir.
ÖNEMLİ SEBZE ÜRÜNLERİ VERİLERİ
Ürünler
TÜİK VERİLERİ
2016
Ekilen Alan
 (da)
Üretim
(ton)
Verim
 (kg/da)
Domates (Sofralık ve Salçalık)
71.609
470.363
6.568
Karpuz
19.820
75.811
3.825
Kavun
40.268
80.411
1.997
Biber (Dolmalık-Salçalık-Sivri)
31.548
66.296
2.101
Patlıcan
9.227
41.349
4.481
* Tablodaki bilgiler TÜİK verileridir.
YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ
2016 Yılı TÜİK verilerine göre; İlimizde Yem Bitkileri Üretiminde Silajlık Mısır 265.698 dekar alan ve 1.322.946 ton üretimle 1’inci sırada yer almaktadır. Silajlık Mısırda dekara ortalama verim 4.979 kg.'dır. Ekiliş olarak bunu Yulaf (Yeşil Ot), Fiğ(Yeşil Ot), Buğday (Yeşil Ot), Yonca (Yeşil Ot) üretimi izlemektedir.
 
ÖNEMLİ YEM BİTKİLERİ VERİLERİ
Ürünler
TÜİK
2016
Ekilen Alan
 (da)
Üretim
(ton)
Verim
 (kg/da)
Mısır (Silajlık)
265.698
1.322.946
4.979
Yulaf (Yeşil Ot)
208.480
467.948
2.245
Fiğ (Yeşil Ot)
102.370
218.208
2.132
Buğday (Yeşil Ot)
134.000
288.200
2.151
Yonca (Yeşil Ot)
38.091