Hukuk

Avukat

Uğur KUZU


Doğum Yeri ve Tarihi :  

Medeni Hali               :  

 

EĞİTİM


GÖREVLER​

Birim Telefonu Numarası : (0266) 246 26 70​

Dahili                                : 2000


Personel

Sıra​​​ ​İsim ​Konum ​Dahili
​1​​Halil Bicakcı​Hukuk Birimi​2000

Görevleri

(1) 639 ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler çerçevesinde, yer ve konu sınırlaması olmaksızın Bakanlık aleyhine açılan veya Bakanlık tarafından açılan her türlü davayı ve takibi idare vekili sıfatı ile takip etmek.

 

(2) Bakanlığın taraf olduğu dava ve takiplerden Bakanlık merkezine tebliğ olunanlardan, Hukuk Müşavirliğince intikali halinde ilgili davaya veya takibe ait işlemleri takip etmek.

 

(3) Dava ve takibin yürütüldüğü yer dışındaki iş ve işlemlerde o yerdeki avukatlardan yapılacak yardım ve koordinasyon taleplerini yerine getirmek.

 

(4) Taşra teşkilatı işlemlerinden dolayı valilik ve kaymakamlıklar husumetiyle açılan ve açılacak dava ve takipleri, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası gereği "idare vekili" sıfatıyla takip etmek.

 

(5) Bakanlığa bağlı enstitü, istasyon, gıda ve kontrol laboratuvarlarının gerçekleştirdikleri iş ve işlemler ile ilgili, Bakanlığın taraf olarak gösterileceği dava ve takipleri, Bakanlık vekili sıfatıyla takip etmek.

 

(6) 22/11/1984 tarih ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nun 6 ncı maddesinin 7 nci fıkrası ile 11/7/2013 tarihli Müsteşarlık Makamı Oluru ile yürürlüğe giren Arazi Toplulaştırma Alanlarında Uğranılan Zarar Ziyan ve Gelir Kayıpları Uygulama Talimatına dayanılarak yapılan zarar-ziyan ve gelir kayıpları ödemelerine ilişkin belirlenen parasal değer içinde mütalaa vermek.

 

(7) Birimlerin iş ve işlemlerini gerçekleştirirken tereddüt ettikleri hususlarda diğer birimlerin talebi halinde ilgili birimlerle istişarede bulunmak.

''