Gıda ve Yem

Şube Müdürü

Mehmet DÖKMECİ


Doğum Yeri ve Tarihi : 

Medeni Hali               : 


EĞİTİM


GÖREVLER


Şube Telefon Numarası: (0266) 246 26 70

Dahili                            : 1600


Şube Personeli

Güncelleniyor...

Şube Görevleri

(1) Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Gıda ve yem güvenirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleriBakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek,

b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak,

c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek,

ç) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle denetimlerini yapmak,

d) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek,

e) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde belirlenmiş​ projelerle ilgili çalışmalar yürütmek,

f) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek,

g) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek,

ğ) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak,

h) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.​

Şube Arşivi

  • ​​Arşiv Güncelleniyor...
''